Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas platformu konkursā

Eiropas Komisija (EK) pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas platformu konkursā.  Platformu konkursā tiks atbalstītas platformas, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru.

Platforma ir jāpārstāv vismaz 10 organizācijām (vadītājs un vismaz 9 partneri). Vismaz 5 no iesaistītajām organizācijām jābūt reģistrētām dažādās atbilstīgajās valstīs. Projekta ilgums ir 4 gadi un maksimālais EK grants – 500 000 EUR (80% no kopējā budžeta) gadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 27. aprīlis. Rezultāti gaidāmi š.g. jūlijā.

Pieteikšanās notiek 2 kārtās. Pirmajā kārtā pieteikums (E-forma ar pielikumiem) jāiesniedz tikai elektroniski.

Vadlīnijas un plašāka informācija, dokumentācija pieejama šeit: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en