Tiek atjaunota Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca

Rubenes baznīca

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, tiek atjaunota Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, izvietots ainaviskā vietā – Gaujas nacionālā parka senlejā.

Baznīca tiek rekonstruēta, lai saglabātu un labiekārtotu kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī izveidotu jaunu un visiem interesentiem pieejamu ekspozīciju “Pa Hronikas pēdām” baznīcas tornī. Rubenes baznīcai, kā nacionāli nozīmīgam arhitektūras un mākslas kultūras mantojumam, kopā ar draudzes teritoriju ir papildu vērtība – izcila, Latvijas mēroga nozīmes vēsturiska vieta, kas saistīta ar starptautiskā mērogā nozīmīgu vēsturisku notikumu un ievērojamu personu – Livonijas Indriķa hronikas izcelsmes vietu un tās autoru. Tā kalpo kā nozīmīgākais uz vietas sarakstītais viduslaiku notikumu pirmavots gan par tagadējās Latvijas, gan Igaunijas teritorijām.

Baznīcas atjaunošanas kopējo izmaksu apmērs ir gandrīz 280 tūkst. eiro, no kurām ES fondu ieguldījums ir vairāk nekā 237 tūkst. eiro.

Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no deviņiem valsts nozīmes kultūras mantojuma objektiem, kas iegūst jaunu elpu Vidzemes kultūrvēsturisko vērtību atjaunošanas projektā “Kultūras, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Kopējās projektā paredzētās izmaksas ir 11,7 milj. eiro, no kurām ES fondu līdzfinansējums ir 5,9 milj. eiro.

Plašāk par projektu