VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”

lampa

Komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, līdz 20. augusta pulksten. 12.00 var pieteikties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”, kuras kopējais finansējums ir 2 400 000 eiro.

Mērķprogrammas finansējums paredzēts, lai daļēji kompensēt kultūras institūcijām ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus un nodrošinātu darbības nepārtrauktību. Konkursā vienai juridiskajai personai par viena mēneša izdevumiem maksimāli piešķiramā summa ir 5000 eiro, kas attiecināma uz apmaksātiem izdevumiem par laika periodu no 13.marta līdz 30.septembrim.

Pieteicēji var pretendēt uz izdevumu kompensāciju, kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas kredītiestādē, par regulāriem ikmēneša maksājumiem, par telpu un zemes nomu, komunālajiem, sakaru pakalpojumiem, IT sistēmu uzturēšanas, grāmatvedības un apsardzes pakalpojumiem, uzņēmuma civiltiesisko, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem saistītajiem maksājumiem, kas obligāti maksājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbalsts tiks sniegts 75% apmērā no apmaksātajiem izdevumiem.

Tāpat var saņemt izdevumu kompensāciju, kas saistīta ar samaksāto darba algu un ar to saistītajiem nodokļiem par nodarbinātajiem, kuri nodarbināti uz darba līguma pamata. Atbalsts tiek sniegts par periodu no 13.marta līdz 30.jūnijam, ne vairāk kā 75% apmērā no izmaksātās darba algas, bet ne vairāk kā 700 eiro, kā arī par periodu no 1.jūlija līdz 30.septembrim tādā pašā apmērā.

Projekta pieteikumus un apliecinājuma dokumentu kopijas VKKF mērķprogrammā "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” varēs iesniegt divas reizes: no 3. augusta līdz 20. augustam par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 13. marta līdz 30. jūnijam un no 1. oktobra līdz 21. oktobrim par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 1. jūlija līdz 30. septembrim un apmaksāti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa

 

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Baiba Gremzde, tālrunis 25948469
e-pasts: baiba@kkf.lv