Iepirkuma identifikācijas numurs KM/2018/17

Ievietots 05.10.2018

Statuss Līgums

„Koncerta „Mīlestības vārdā. 18+” pilna apjoma organizēšana”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja projektu vadītāja Līga Gaisa tālrunis + 371 67 330 334, e-pasts: liga.gaisa@km.gov.lv (jautājumos par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju).

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja juriskonsulte Daina Āboliņa, tālrunis + 371 67 330 345, e-pasts: daina.abolina@km.gov.lv (organizatoriskos jautājumos par iepirkuma norisi).