Pakalpojumu, būvdarbu un piegādes līgumi

Informācija par KM noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem*

Informācija par 2018. gadā noslēgtajiem līgumiem pieejama šeit 
Informācija par 2017. gadā noslēgtajiem līgumiem pieejama šeit
Informācija par 2016. gadā noslēgtajiem līgumiem pieejama šeit

 

* publicēta atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (zaudējuši spēku 2018. gada 28. septembrī) 11.13. punktam