Iepirkuma identifikācijas numurs Tirgus izpēte - cenu aptauja

Ievietots 27.06.2017

Statuss Izsludināts

„Grāmatas par iepriekšnoteikto projektu un neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros tekstu latviešu valodā rediģēšana”

Kultūras ministrija tirgus izpētes – cenu aptaujas ietvaros aicina iesniegt piedāvājumu „Grāmatas par iepriekšnoteikto projektu un neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros tekstu latviešu valodā rediģēšana”* atbilstoši tirgus izpētes noteikumiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 30.jūnija plkst.16:00

Līguma izpildes termiņš: 2017.gada 27.jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas veids: nosūtot elektroniski uz e‑pastu Justine.Jansone@km.gov.lv un pasts@km.gov.lv.

*Informāciju par EEZ ietvaros īstenotajiem projektiem iespējams atrast:

Neliela apjoma grantu shēma "Kultūras mantojuma saglabāšana"

Iepriekšnoteiktie projekti