Atbilstoši izmaiņām likumā, veic grozījumu LNOB statūtos

16. jūlijā sēdē Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus rīkojumā par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" (LNOB) statūtu apstiprināšanu. Grozījumi paredz pagarināt Nacionālās operas valdes locekļu pilnvaru termiņu no trim gadiem uz pieciem gadiem.

Grozījumi rīkojumā par LNOB statūtiem tika veikti, lai saskaņotu tos ar 2019. gada 1. martā spēkā nākušajiem grozījumiem Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Saskaņā ar Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma pārejas noteikumiem LNOB valdes locekļi, kas pildīja savus pienākumus 2019. gada 1. martā, turpina tos pildīt līdz savu pilnvaru termiņa beigām.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330254