Kultūras ministre 7. martā dosies darba vizītē uz Madonu

Lai tiktos ar Madonas novada kultūras darba organizatoriem – kultūras namu, novada bibliotēkas un muzeju, kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un nozares speciālistiem – pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī apspriestu jautājumus, kas saistīti ar jauno kultūras politikas plānošanas dokumentu* izstrādi, kultūras ministre Dace Melbārde š.g. 7. martā dosies reģionālajā vizītē uz Madonas novadu.

Tikšanās ar Madonas novada kultūras darba organizatoriem pilsētas kultūras namā (Raiņa ielā 12, Madonā) sāksies plkst. 12:00.

Darba vizīte Madonā sāksies ar tikšanos Madonas novada pašvaldībā. Kultūras ministre tiksies un pārrunās aktuālos kultūrpolitikas un pašvaldības kultūras infrastruktūras jautājumus ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču, priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīdu Goru un pašvaldības Kultūras nodaļas darbiniekiem.

Kultūras ministre vizītes ietvaros apmeklēs arī J.Norviļa Madonas mūzikas skolu un J.Simsona Madonas mākslas skolu, tiksies ar abu skolu vadību.

* Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam.

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330202, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv