Valdība atbalsta Latvijas Radio peļņas daļas novirzīšanu radio stratēģisko mērķu sasniegšanai

Latvijas Radio ēka. foto: Krists Luhaers
Foto: Krists Luhaers. Avots: Latvijas Radio

Ministru kabinets 16. jūlija sēdē atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) sagatavoto priekšlikumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) „Latvijas Radio” dividendēs izmaksājamo 2018. gada peļņas daļu kopumā 138 234 euro apmērā novirzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. – 2022.gadam noteikto mērķu sasniegšanai, veicot kapitālieguldījumus tehniskajā nodrošinājumā un infrastruktūrā, lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Pamatojot priekšlikumu par radio peļņas daļas novirzīšanu, NEPLP uzsver, ka Latvijas Radio ir viens no zemākajiem sabiedriskā medija finansējumiem starp Eiropas valstīm un arī zemākais starp Baltijas valstīm. Latvijas Radio ilgstoši nav piešķirti līdzekļi plānveidīgām investīcijām tehnoloģiju attīstībā un ēkas infrastruktūrā. Līdzekļi ir tikuši piešķirti tikai avārijas situāciju risināšanā, palielinot šādu situāciju arvien biežākas rašanās risku.

Latvijas Radio 2018. gada peļņas daļas saglabāšanai Latvijas Radio rīcībā pamatojama ar to, ka laikā no 2014. līdz 2017. gadam radio strādāja ar zaudējumiem un 2018. gads ir pirmais gads, kad gūta peļņa.

Kopumā radio 2018. gadu ir noslēdzis ar 162 628 eiro peļņu. Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” no gūtās peļņas 85 % jeb 138 234 eiro radio būtu bijis jāieskaita valsts budžetā.

Saglabāto peļņas daļu paredzēts novirzīt kapitālieguldījumiem Latvijas Radio tehniskajā nodrošinājumā un infrastruktūrā, nodrošinot 2.ētera studijas mikseru konsoles iegādi un nomaiņu, audio signālu apstrādes konvertoru komplekta iegādi 1.studijai, nepieciešamos pamatlīdzekļus 5.ētera studijas funkcionalitātes maiņai, ēkas Doma laukuma fasādes logu restaurācijas projekta izstrādi, ēkas iekštelpu renovāciju un atjaunošanu (detalizētu informāciju pa izdevumu pozīcijām skatīt Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) III sadaļā). Visus minētos kapitālieguldījumus plānots veikt 2019.gadā.

 

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv   
Tālr. (+371) 67330254