Septembris - Latvijas Kultūras kanona mēnesis!

Kas ir Latvijas Kultūras kanons
Latvijas Kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām. Tās aptver gan dažādas kultūras nozares, gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri, gan savstarpēji satiekas, gan kā pretpoli savstarpēji izceļas.
Kanons ir kā brilles, caur kurām ieraudzīt Latviju un Latvijas vērtības. Kā durvis, pa kurām ienākt Latvijas kultūras bagātību krātuvē. Kā izdzīvošanas komplekts un kompass samulsuma brīžos. Kā jauna datora programmatūra, kas atver izziņai un pieslēdz mūs jaunai pasaulei un iespējām. Vairāk

Kultūras Kanona mājaslapa jaunā veidolā
Mājaslapa www.kulturaskanons.lv ir kā ieejas portāls kultūras pasaulē – mēs skaidrojam Latvijas Kultūras kanona vērtību nozīmību un caur dažādiem formātiem – video, foto, tekstu, grāmatām, kartēm, attēliem u. c. – aicinām ielūkoties katras šīs individuālās vērtības dziļumā. Mājaslapa ļauj ikvienam iedvesmoties, uzsākt un turpināt iepazīšanos ar mūsu kultūras pamatiem. Vairāk

Izziņota pieteikšanās Latvijas Kultūras kanona konkursam "Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē"
Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni tiek aicināti līdz 1.11. pieteikties sestajam Latvijas Kultūras kanona konkursam, kurā jauniešiem būs iespēja veidot Kultūras kanona mājas lapai un Latvijas valsts simtgadei veltītu mediju saturu. Vairāk

Orientēšanās spēle Gaismas pilī, izzinot Latvijas Kultūras kanonu
No 1.09. aicinām ikvienu apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un izspēlēt „Orientēšanās spēli Gaismas pilī”, tās laikā izzinot Latvijas Kultūras kanonu! Vairāk

Kultūras kanona vērtības LNB krājumā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā – gan klātienē, gan virtuāli – var iepazīties ar visām Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām un dažādiem ar to saistītiem dokumentiem un audiovizuāliem materiāliem. Par Kultūras kanonu stāsta gan grāmatas, gan pastkartes, gan teātra programmiņas, gan skaņu plates un video materiāli, gan senie rokraksti un plakāti! Šī materiālu bagātība katru vērtību ļauj izzināt gan sava laikmeta kontekstā un atspoguļojumā, gan analizēt tās ietekmi un novērtējumu ar laika distanci. Vairāk

Izglītības programma par Kultūras kanonu
Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā dažādas izglītības nodarbības par Latvijas Kultūras kanonu. Programmas norises pamatā tiek organizētas bibliotēkās un mācību iestādēs. Tās ietver gan bibliotēku, gan skolotāju, gan skolēnu auditorijas iesaisti Latvijas Kultūras kanona vērtību apzināšanā un dažādu ar kultūras vērtībām saistītu jautājumu aktualizēšanā. Vairāk

Kultūras kanona filmas portālā filmas.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka pasludinājusi septembri par Latvijas kultūras kanona mēnesi, un Nacionālais Kino centrs pievienojas Latvijas kultūras vērtību popularizēšanai, portālā filmas.lv padarot tiešsaistē pieejamas visas 12 Kultūras kanonā iekļautās Latvijas filmas – septiņas spēlfilmas, četras dokumentālās filmas un viena animācijas filma. Interesanti, ka tik dažādi domājošajiem ekspertiem izkristalizējās tomēr trīs filmas, kas Kultūras kanona fināla sarakstā tika iekļautas absolūti vienbalsīgi – Ivara Kraulīša Baltie zvani (1961), Herca Franka Vecāks par 10 minūtēm (1978) un Jāņa Streiča Limuzīns Jāņu nakts krāsā (1981). Pārējās filmas hronoloģiskā secībā – Aleksandra Rusteiķa Lāčplēsis (1930), Leonīda Leimaņa Purva bridējs (1966), Rolanda Kalniņa Četri balti krekli / Elpojiet dziļi (1967) un Ceplis (1972), Gunāra Pieša Nāves ēnā (1971), Aivara Freimaņa Ābols upē (1974), Arnolds Burova Vanadziņš (1978), Jura Podnieka Vai viegli būt jaunam? (1986) un Ivara Selecka Šķērsiela (1988).  Vairāk

Iesaki savu vērtību Kultūras kanonam!
Latvijas Kultūras kanons nav laikā apstājies lielums. Arī vērtību izpratne un izpratne par pašu kanonu mainās līdzi laikam. Tāpēc ikviens ir aicināts pieteikt arī savu redzējumu un pamatojumu vērtībām, ar kurām ir nākotnē jāpapildina Latvijas Kultūras kanons!
Iesaki savu vērtību

29.09. KM Atvērto durvju dienā jaunieši izzinās Latvijas Kultūras kanona vērtības
Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības sajūtu Latvijai. Aptverot septiņas nozares, šobrīd Kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības. Informatīvi izglītojošā, t.sk. interaktīvā un spēļu veidā Atvērto durvju dienā paredzēts jauniešus informēt par esošajām vērtībām un rosināt Kultūras kanonu papildināt ar jaunām vērtībām. Pieteikšanās