SIF sadarbībā ar KM izsludina konkursu mediju atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Kultūras ministriju (KM) izsludinājis atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no SIF piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.

Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas. Kopējais programmas finansējums projektiem ir 161 700 eiro.

KM Mediju politikas nodaļas juriskonsulte Aiga Grišāne: „Šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē uzsākta mediju nozares identificētās neatliekamās vajadzības un Mediju politikas pamatnostādnēs atbalstītās idejas par mediju atbalsta programmām īstenošana. SIF izsludinātā programma ir viena no trīs mediju atbalsta programmām, kas šogad tiks realizētas. Jāuzsver, ka Valsts kultūrkapitāla fonds jau ir izsludinājis konkursus mērķprogrammās sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai un kopumā būs pieejami 661 500 eiro. Savukārt, SIF mērķprogrammā paredzēts atbalsts piederības Latvijas informatīvajai videi un vides pieejamībai veicināšanai. Tuvākajā laikā arī plānots uzsākt īpašu atbalsta programmu reģionālajiem un vietējiem medijiem.”

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti jau minētajos trīs darbības virzienos - atbalsts sabiedriski nozīmīga satura un kvalitatīva satura veidošanai Latvijas diasporai, mazākumtautību auditorijai Latvijā un sabiedriski nozīmīga satura veidošanai vai adaptēšanai, kā arī pieejamības veicināšanai personām ar invaliditāti.

Projektus var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas, vairāk par to raksturojumu un detalizētāku informāciju par konkursu var uzzināt šeit.

Programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama SIF mājas lapā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 19.aprīlis. Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem notiks 2017.gada 5.aprīlī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24. Lūgums dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv

Informāciju apkopoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67330254, 26304460
Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv