Valdība piešķir finansējumu avārijas stāvokļa novēršanai Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkās

Valdība šodien piešķīra 240 606 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai vēl šogad būtu iespējams novērst avārijas situācijas Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkās - Ausekļa ielas 11/15 fasādes atjaunošanu un ēkas Alejas ielā 18 jumta konstrukciju un seguma nomaiņu.

„Izglītības likums noteic - izglītības programmas tiek īstenotas personu dzīvībai un veselībai drošos apstākļos,” atgādina vidusskolas direktore Inga Auziņa uzsverot, ka, saņemot Liepājas pilsētas būvvaldes un sertificētu būvinženieru atzinumus par skolas ēku tehnisko stāvokli, kļuvis absolūti skaidrs - jautājums par skolas darbībā izmantojamo ēku fasādes atjaunošanu un jumta avārijas stāvokļa novēršanu jārisina nekavējoties, un to nav iespējams atlikt uz turpmākajiem gadiem.

Skolas ēka Liepājā, Ausekļa ielā 11/15 atrodas pilsētas centra apbūves teritorijā, nekustamais īpašums ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra - daļa. Neskatoties uz ēkas vēsturisko vērtību, nepieciešamo finansējumu tās fasādes remontam skolai līdz šim nav bijusi iespēja piesaistīt, jo no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma laika posmā no 2012. līdz 2014.gadam skolas ēkas fasādes atjaunošanas darbus nebija iespējams attiecināt.

Sertificēta būvinženiera I.Silacērpa vizuālās tehniskās apsekošanas aktā un „Liepājas pilsētas būvvaldes” sagatavotajā atzinumu konstatēts, ka vidusskolas ēkā Ausekļa ielā 11/15 vairākās vietās novēroti apmetuma elementi, kas potenciāli var atdalīties no sienas konstrukcijas. Lai arī ēkas konstruktīvā noturība šobrīd ir apmierinoša, neveicot ēkas fasādes atjaunošanu, klimata apstākļu veicinātā apmetuma atlobīšanās sekmē ēkas nesošo ķieģeļu sienu koroziju, kas var apdraudēt ne tikai garāmgājējus, bet arī ēkā esošos skolēnus un pedagogus.

Apsekojot PIKC ēku Liepājā, Alejas ielā 18, secināts, ka nama jumta konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, kas var novest pie jumta seguma un nesošo konstrukciju sabrukšanas un ēkas ekspluatācijas pārtraukšanas mācību gada laikā; ir bojāts griestu apmetums un siltumizolācija, kas nenovēršami ietekmē mikrobioloģisko situāciju mācību telpās un audzēkņu drošību gan pelējuma sēnīšu sporu izplatīšanās dēļ, gan ekspluatācijas drošības dēļ, kad no griestiem nenovēršami sāks krist apmetums. „Vienīgā iespēja ir bojātā jumta seguma un atsevišķu bojāto jumta nesošo konstrukciju nomaiņa,” akcentē I.Auziņa.

Saskaņā ar vidusskolas iesniegto tāmi skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15 fasādes atjaunošanai tiks izlietoti 129 805,47 eiro, savukārt jumta seguma un nesošo konstrukciju atjaunošanai ēkā Alejas ielā 18 – 110 799,70 eiro.

Skolas ēkas ir valsts īpašumā uz Finanšu ministrijas vārda, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai PIKC statuss piešķirts 2017.gada 1.janvārī, reorganizējot un apvienojot Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu un Emīla Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu. PIKC sastāvā iekļautā Liepājas dizaina un mākslas vidusskola ir vecākā valsts mākslas vidusskola Latvijā (dibināta 1926.gadā) un ir vienīgā mākslas vidusskola Kurzemes reģionā, līdz ar ko arī PIKC šobrīd ir vienīgā Kurzemes reģiona profesionālā kultūrizglītības iestāde, kur iespējams apgūt vidējo profesionālo izglītību mākslās un dizainā 13 radošo industriju izglītības programmās: apģērbu dizains, multimediju, arhitektūra, ādas izstrādājumu dizains, keramika, tekstilizstrādājumu dizains, koka izstrādājumu dizains, metāla izstrādājumu dizains, interjera dizains, reklāmas dizains, vizuālā tēla stilists, māksla (grafika, glezniecība), foto dizains, apgūstot vidējo profesionālo izglītību četru gadu garumā, kā arī divgadīgās profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vidējās izglītības un divas profesionālās ievirzes izglītības programmas.

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola visā Kurzemē koncentrē augsta līmeņa mākslas nozares profesionāļus (skolas pedagogus un prakšu un meistarklašu vadītājus). Savukārt mūzikas nozarē PIKC īsteno deviņas profesionālās vidējās izglītības programmas: taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālā mūzika, diriģēšana, mūzikas vēsture un teorija, populārā un džeza mūzika un mūzikas projektu vadība. Minēto programmu apguve tiek īstenota četros gados pēc pamatizglītības ieguves, un trīs gados pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mūzikas nozarē skolā iespējams apgūt arī 14 profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv