Valsts sekretāres vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos

Zane Vāgnere

Zane Vāgnere. Foto: Oskars Upenieks

Dzīves gājuma apraksts

Izglītība:

 • 2003 - 2004 Rīgas Juridiskā augstskola. Maģistra grāds Starptautiskajās un ES tiesībās

 • 1998 - 2003 Konkordijas Starptautiskā universitāte Igaunijā, Tallinā. Bakalaura grāds ES un starptautiskajās tiesībās

 • 2000 - 2002 Dženovas Universitāte, studijas Politikas zinātņu fakultātē starptautiskas studentu apmaiņas programmas ietvaros

Darba pieredze:

 • 2010 - 2018 Kultūras ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, tai skaitā:

  • darbs ES Padomes sagatavošanas struktūrās: Audiovizuālā darba grupā, Kultūras jautājumu komitejā, Intelektuālā īpašuma jautājumu darba grupā, Integrācijas, migrācijas un izraidīšanas darba grupā
  • darbs Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē vadības grupā
  • darbs Augsta līmeņa ES darba grupā rasisma, ksenofobijas un citu formu neiecietības apkarošanai un dalība tās apakšgrupā, kas veltītai cīņai pret tiešsaistes naida runu;
  • darbs ES Medijpratības ekspertu grupā;
  • darbs Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības darba grupā, lai gatavotos Lielbritānijas izstāšanās no ES;
  • darbs Austrumu partnerības valstu 4. tematiskajā platformā „Kontakti starp cilvēkiem”.
 • 2016 Ārējā vērtētāja Eiropas Komisijā attiecībā uz kultūras, tehnoloģijas un zinātnes sinerģijas projektiem

 • 2006 - 2010 Juriste-lignviste Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā

 • 2004 - 2006 Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vadītāja vietniece Kultūras ministrijā

Papildu izglītība:

 • 2014 Eiropas Valsts pārvaldes institūts Briselē, Beļģijā. Sertifikāts ES procesu vadībā un lēmumu pieņemšanā

 • 2013 Eiropas Tiesība akadēmija Trīrē, Vācijā. Sertifikāts par kursu par ES tiesisko regulējumu pret diskriminācijas jautājumos

 • 2008 Eiropas Universitātes institūts, Eiropas Tiesību akadēmija Florencē, Itālijā. Vasaras skola par tirgus integrāciju un publiskajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā

Sabiedriskā darbība un atzinības:

 • 2015 Latvijas Republikas Ministru kabineta Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē īstenošanā

 • 2001 viena no Igaunijas Eiropas tiesību studentu asociācijas (ELSA) dibinātājām.

Valodu prasmes:

 • latviešu
 • krievu
 • angļu
 • itāļu
 • vācu
 • franču