Contacts

Ligita.Raubena [at] km.gov.lv

Employees

Ligita Raubena

Head of Division
Ligita.Raubena [at] km.gov.lv

Valda Ekmane

Officer
Valda.Ekmane [at] km.gov.lv

Ainārs Krolls

Driver
Ainars.Krolls [at] km.gov.lv

Raitis Ermanis

Driver
Raitis.Ermanis [at] km.gov.lv