Parlamentārais sekretārs

Marika Zeimule

Marika Zeimule

Dzīves gājuma apraksts

Izglītība

 • 2009.-2011. - Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija. Biznesa augstskola Turība

 • 1999.-2004. - Vizuālās mākslas un mākslas vēstures pedagoga kvalifikācija. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Latvijas Universitāte

 • 1994.-1999. - Māksliniece – modelētāja. Diploms. Rēzeknes Mākslas koledža

Darba pieredze

 • 2014. -2018. - Ministra biroja vadītāja. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 • 2011.– 2013. - Direktore. Madonas Mākslas skola

 • 2008. – 2018. - Valdes priekšsēdētāja biedrībā „Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta””

 • 2008.- 2010. - Vizuālās mākslas skolotāja. E.Dārziņa mūzikas vidusskola

 • 2005.–2008. - Interjera dizainere. SIA „Diskavel”

 • 2003.- 2006. - Interjera dizainere. Salons ”Objekts”

 • 2002.- 2004. - Māksliniece - noformētāja. Lielveikals “Centrex”

 • 2000.- 2002. - Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja. Sidgundas pamatskola.

Tālākizglītība

 • 2013. - Bērnu un jauniešu nometņu vadītāja. Apliecība. Valsts izglītības satura centrs

 • 2013. - Aktuālie kultūrpolitikas un administratīvie jautājumi. Radošā komunikācija. Darbs ar sociālajiem medijiem. Apliecība. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs.

 • 2012. - Izglītības darba juridiskie aspekti. Sertifikāts. New Educetion Technologies University

 • 2012. - Elektroniskie dokumenti – izstrādāšana, glabāšana un aprites kārtība. Latvijas pašvaldību mācību centrs

 • 2012. - Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide. Apliecība. Valsts izglītības satura centrs

 • 2012. - Kultūras mantojuma apguves iespējas un pieredze mākslas skolās Latvijā. Apliecība. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs

 • 2012. - Darba kvalitātes uzlabošana uzņēmumos. Sertifikāts. Latvijas Darba devēju konfederācija

 • 2012. - Izglītības iestāžu darba organizācijas juridiskie un personālvadības aspekti. Apliecība. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs

 • 2012. - Interešu konflikta novēršana izglītības iestādēs. Apliecība. Mācību centrs ID Fabers

 • 2012. - Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi,darba plānošana un organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība. Apliecība. Mācību centrs Arimeks

 • 2012. - Izglītības darba juridiskie aspekti. Sertifikāts. New Educetion Technologies University

 • 2012. - Elektroniskie dokumenti – izstrādāšana, glabāšana un aprites kārtība. Latvijas pašvaldību mācību centrs

 • 2012. - Iepirkumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētos projektos. Mācību centrs Firma L4.

 • 2006.-2007. - Interjera dizaina kursi. Sertifikāts. Eiropas attīstības skola.

Profesionālā pieredze

 • 2007. – 2018. - Bērnu tradicionālās kultūras nometņu vadītāja

 • 2011.-2012. - Senlatviešu ēku kompleksa izveide Malmutas upes krastā, Viļānu novads

 • 2008. - Varakļānu novada tautastērpa rekonstruēšana un izgatavošana

 • 2002.- 2013. - Idejas autore un pasākuma „ Kokļu dienas Latgalē” organizatore

 • 2008. - Interjera dizains viesnīcai „ River Side” ,Rīga

 • 2008. - Interjera dizains restorānam- kafejnīcai „ 16.korpuss”, Rīga

 • 2006. - Dalība gada mūzikas ierakstu balvas pasniegšanas koncertā, kopā ar „Borowa MC”