Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . 

 

  • Organizācija no Portugāles "Conservatório" meklē partnerus sadarbības projektam orķestru mūzikas jomā.
  • Organizācija no Portuāles "We Are Interactive" meklē partnerus sadarbības projektam tehnoloģiju, skatuves mākslas, multimediju, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas, literatūras vai arhitektūras jomā.