Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . 

 

Aktuālie sadarbības piedāvājumi:

  • Organizācija no Spānijas "Asociación Viver Creatiu" meklē partnerus projektam radošās ekonomikas jomā.
  • Organizācija no Spānijas "Building Bridges Cultural Association" meklē partnerus maza apmēra sadarbības projektam. Īpaši aicināti pieteikties kultūras un mākslas centri, jauniešu organizācijas, kuru mērķa grupa ir jaunieši. 
  • Organizācija no Serbijas "Faculty of Fine Arts Belgrade –New Media Art Department" meklē partnerus maza apmēra sadarbības projektam mākslas, zinātnes, jauno mediju, mediju teorijas u.c. starpdisciplinārās jomās.
  • Organizācija no Serbijas "Association of Citizens "Kruna" meklē partnerus maza apmēra sadarbības projektam ielu mākslas, kultūras mantojuma un digitalizācijas jomā.
  • Organizācija no Serbijas "Polimorf Association" meklē partnerus maza apmēra sadarbības projektam vizuālās mākslas, izglītības, ekoloģijas jomā. 
  • Organizācija no Somijas "Turku University of Applied Sciences / Arts Academy" meklē partnerus sadarbības projektam, kurā tiktu aplūkotas gaismas un tumsas attiecības, izmantojot multidisciplinaŗas prakses.
  • Organizācija no Polijas "Foundation NEW WAVE" meklē partnerus maza apmēra sadarbības projektam dejas, skatuves mākslas, teātra jomā ar starpdisciplināru virzienu.
  • Organizācija no Polijas "Czapski Art Foundation" meklē partnerus sadarbības projektam vizuālās mākslas, arhitektūras, mākslas un tehnoloģiju jomā.
  • Organizācija no Slovēnijas "Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise" meklē partnerus jebkāda veida/programmas projektu konkursam, aicinot organizācijas, kurām ir pieredze mūzikas producēšanā, minoritāšu jautājumos, mākslas jomā.
  • Organizācija no Dānijas "Khora ApS" meklē partnerus jebkāda veida projektam virtuālās un paplašinātās realitātes jomā.