attēls

Vārds un uzvārds: Juris Balodis-Bolužs
Darbības jomas:
1) strīdi starp izmantotāju un kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu, tai skaitā par licences līguma noslēgšanu vai informācijas sniegšanu par izmantojumu;
2) strīdi starp izmantotāju apvienību un kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par līguma noslēgšanu attiecībā uz organizācijas pārstāvēto tiesību subjektu darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu;
3) strīdi starp kabeļoperatoru un raidorganizāciju par retranslēšanu pa kabeļiem.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Adrese: Zvērinātu advokātu birojs „Klotiņi & Serģis”, Merķeļa iela 21 – 301, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 29393998
E-pasta adrese: juris@klotinisergis.lv
Iekļaušanas datums: 05.02.2018.


attēls

Vārds un uzvārds: Ilmārs Šatovs
Darbības jomas: visas Autortiesību likuma 67.pantā minētās jomas
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Adrese: Berģu iela 8-15, Rīga, LV-1024, Latvija
Tālrunis: +371 26667199
E-pasta adrese: ilmars@satovs.lv
Iekļaušanas datums: 27.07.2017.


attēls

Vārds un uzvārds: Ingrīda Veikša
Darbības jomas: visas Autortiesību likuma 67.pantā minētās jomas
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Tālrunis: +371 29378027
E-pasta adrese: ingrida.veiksa@gmail.com
Iekļaušanas datums: 18.09.2018.


Vārds un uzvārds: Āris Kakstāns
Darbības joma: ar datorprogrammām saistītie autortiesību jautājumi, kur izmantotājam un kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir strīds par darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu, tai skaitā par licences līguma noslēgšanu vai informācijas sniegšanu par izmantojumu.
Darba valodas: latviešu, angļu, franču, krievu.
Tālrunis: +371 28601009
E-pasta adrese: aris.kakstans@gmail.com
Iekļaušanas datums: 18.09.2018.