Logo

ES programma "Radošā Eiropa" (2014-2020) ir noslēdzošā fāzē, tā turpinās savu darbību jaunā periodā - 2021. - 2027. gadā, kurā tiks sludināti gan līdz šim pazīstamie konkursi, gan jauni konkursi, specializējoties uz jaunajiem kultūras un radošo nozaru izaicinājumiem.

 

2020.gada 14.decembrī Eiropas Komisija pauda gandarījumu par politisko vienošanos, kas panākta starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm attiecībā uz jauno programmu “Radošā Eiropa” (2021.–2027. gads). Trialoga sarunas tagad ir pabeigtas, un tiek gaidīts juridisko tekstu galīgais apstiprinājums Eiropas Parlamentā un Padomē.

Programma “Radošā Eiropa” ir galvenais kultūras un radošo nozaru atbalstīšanas instruments, vienīgais, ko ES izstrādājusi īpaši to atbalstam. Ar vairāk nekā 2,4 miljardu eiro budžetu, ko veido 1,8 miljardi eiro pašreizējās cenās un papildus piešķirti 0,6 miljardi eiro 2018. gada cenās, jaunā programma arī turpmāk veicinās kultūras un valodu daudzveidību, kultūras mantojuma saglabāšanu un konkurētspēju; turklāt kultūras un radošajām organizācijām un profesionāļiem tā pavērs kopīga radoša darba un pārrobežu sadarbības iespējas, sasniedzot plašāku auditoriju, pievēršoties aktuāliem sabiedriskiem jautājumiem un atbalstot jaunos māksliniekus. Apakšprogramma “MEDIA” joprojām atbalstīs projektus ar Eiropas dimensiju un starptautiskiem elementiem; tā arī uzziedinās talantus un sekmēs, ka ar jauno tehnoloģiju palīdzību aug šīs nozares konkurētspēja.

Atbalstu pirmoreiz saņems ziņu mediju nozare: starpnozaru apakšprogramma veicinās medijpratību, plurālismu un mediju brīvību.

„Radošā Eiropa” atbalsta:

  •  Apakšprogrammas „Kultūra” un „Media”
  • Eiropas balvas literatūrā, arhitektūrā, kultūras mantojumā, popmūzikā un kino
  • Eiropas kultūras galvaspilsētas
  • Radošās Eiropas birojus
  • ES mēroga kultūrpolitikas konferences
  • ES mēroga pētījumus un izvērtējumus
  • Publicitāti un programmas popularizēšanu

Informācija par programmuhttps://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Konkursu izsludināšanas vietnehttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home