Logo

ES programma “Radošā Eiropa” ir galvenais kultūras un radošo nozaru atbalstīšanas instruments, vienīgais, ko ES izstrādājusi īpaši to atbalstam. Ar vairāk nekā 2,4 miljardu eiro budžetu, jaunā programma arī turpmāk veicinās kultūras un valodu daudzveidību, kultūras mantojuma saglabāšanu un konkurētspēju; turklāt kultūras un radošajām organizācijām un profesionāļiem tā pavērs kopīga radoša darba un pārrobežu sadarbības iespējas, sasniedzot plašāku auditoriju, pievēršoties aktuāliem sabiedriskiem jautājumiem un atbalstot jaunos māksliniekus. 

Programmai “Radošā Eiropa” ir divi galvenie mērķi:

  • aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un mantojumu un
  • palielināt kultūras un radošo nozaru, jo īpaši audiovizuālās nozares, konkurētspēju un ekonomisko potenciālu. 

Konkrētāk, mērķi ir
a) uzlabot māksliniecisko un kultūras sadarbību Eiropas līmenī; atbalstīt Eiropas darbu radīšanu; stiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru ekonomisko, sociālo un ārējo dimensiju; veicināt inovāciju un mobilitāti;
b) iedrošināt sadarbību inovācijas, ilgtspējas un konkurētspējas jomā;
c) veicināt starpnozaru inovatīvas un sadarbīgas politisko sadarbību un inovatīvas darbības, kā arī daudzveidīgu, neatkarīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi/plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi mediju vidi un medijpratību tādējādi atbalstot mākslinieciskās izpausmes brīvību, starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu.

“Radošā Eiropa” ir iedalīta trīs daļās

  • atzars KULTŪRA, kas aptver visas kultūras un radošās nozares (izņemot audiovizuālo un filmu nozari);
  • atzars MEDIA, kas aptver audiovizuālo un filmu nozari;
  • STARPNOZARU atzars, kas atvieglo sadarbību starp radošajām nozarēm un aptver ziņu plašsaziņas līdzekļu nozari aptver darbības visās kultūras un radošajās nozarēs, kā arī ziņu mediju nozarē.
     

Informācija par programmuhttps://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Programmas Regula pieejama ŠEIT 

Konkursu izsludināšanas vietne Funding&Tendershttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home