Attēls

 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītais projekts: Roma History remembrance project: for the benefit of the victims of Nazism”, 2016. Projekta iesniedzējs: Biedrība „Romu Kultūras Centrs”. Projekts īstenots sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Lietuvas. Projekta mērķis: organizēt konferenci, kurā piedalās Romu seniori, kuri pārdzīvojuši Otrā Pasaules kara šausmas un ir gatavi dalīties pieredzē, veidojot unikālu audio un video materiāla arhīvu, kas palīdzēs izglītot jaunākās paaudzes pārstāvjus, atklājot skarbo patiesību par Romu ciešanām Otrā Pasaules kara laikā. Plašāka informācija pieejama ŠEIT

 

 

 

 

 

 

 

2. atbalsta darbības 2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros atbalstītais projekts „Gaining experience in the European Union's refugee migration problem issues, case studies and integration tools development”, 2016. Projekta iesniedzējs: Latvijas un Balkānu reģiona valstu, ekonomisko un kultūras attiecību attīstības biedrība „BALKĀNU ZIEDS”. Projekta mērķis: Veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām valstīm par imigrantu integrācijas procesiem un problēmām sabiedrībā, meklēt to risinājumus un iedrošināt pašvaldību pārstāvjus iesaistīties problēmjautājumu apzināšanā un risināšanā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Igaunijas, Horvātijas, Lietuvas. Projekta prezentācija pieejama 

. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

 

Eiropas Savienības programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014 - 2020) atbalstīto projektu piemēri atrodami arī 2016. gadā izdotajā bukletā. Bukleta elektroniskā versija pieejama 

.

 

 

 

 

 

 

Baltijas jūras reģiona valstīs atbalstīto projektu piemēri apkopoti jaunā brošūrā "Good Practise for Good Citizenship" angļu valodā. Brošūras elektroniskā versija pieejama 

.

 

 

 

 

 

Attēls

 

Baltijas jūras reģiona valstīs atbalstīto projektu piemēri apkopoti brošūrā "Good Practise for Good Citizenship" angļu valodā. Brošūras elektroniskā versija pieejama 

.

 

 

 

 

 

 

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020 ) buklets, kurā apkopoti veiksmīgo projektu piemēri līdz 2014. gadam. Bukleta elektroniskā versija pieejama 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvs buklets, kurā apkopota informācija par ES programmu "Eiropa pilsoņiem" 2007-2013 un atbalstīto projektu piemēri. Bukleta elektroniskā versija pieejama 

.