Teātru nozares stratēģijas virsmērķis ir apzināti koptas tradīcijas, daudzpusīgs, inovatīvs un augstvērtīgs repertuārs, kuru sakārtotā un dinamiskā vidē (ietvarā) veido konkurētspējīgi un radoši profesionāļi. Pilnā apjomā stratēģiju var izlasīt šeit.

Nozares dokumenti