28.07.2021.

Ir izveidota darba grupa, lai izstrādātu priekšlikumus par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības ieceres realizācijas iespējām, tostarp izvērtējot iespējas piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu, valsts budžeta programmu finansējumu vai Eiropas Savienības politikas programmu finansējumu.

23.01.2024.