Sadarbības valsts

Starpresoru līgumi un sadarbības programmas

Armēnija, Azerbaidžāna

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (07.10.2005.) (PDF)

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (03.10.2005.) (PDF)

Baltkrievija

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību kultūrā un mākslā (18.04.2002.) (PDF)

Igaunija, Lietuva

Līgums starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Igaunijas Republikas Kultūras un izglītības ministriju un Lietuvas Republikas Kultūras ministriju par sadarbību kultūras jomā (08.07.1994.) (PDF)

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas un Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas sadarbības programma kultūrā 2019.-2022. gadam (18.10.2018.) (PDF) un kultūras pasākumu saraksts (angļu valodā). (PDF)

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas un Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas līgums par orķestri “Kremerata Baltica” (13.02.2012.) (PDF)

Indija

„Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Indijas Republikas Kultūras ministrija kultūras apmaiņas programma 2019. - 2021. gadam. 20.08.2019.” (PDF)

Gruzija

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Gruzijas Kultūras un pieminekļu aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību (25.05.2011.) Teksts latviešu valodā (PDF); Teksts angļu valodā (PDF)

Japāna

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas sadarbības memorands izglītības, zinātnes, sporta un kultūras jomā. (29.04.2015.) Teksts latviešu valodā (PDF); Teksts angļu valodā (PDF)

Krievija

„Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību. (14.03.2002.)” (PDF)

„Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas sadarbības programma 2019.-2021.gadam. (02.07.2019.)” (PDF)

Ukraina

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ukrainas Kultūras un mākslas ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (16.10.2002.) (PDF)

Ungārija

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ungārijas Cilvēkresursu ministrijas sadarbības programma kultūrā 2019. - 2021. gadam. (02.08.2019.) (PDF)