Sadarbības valsts

Starpresoru līgumi un sadarbības programmas

Armēnija, Azerbaidžāna

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (07.10.2005.) (PDF)

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (03.10.2005.) (PDF)

Baltkrievija

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību kultūrā un mākslā (18.04.2002.) (PDF)

Igaunija, Lietuva
 • Līgums starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Igaunijas Republikas Kultūras un izglītības ministriju un Lietuvas Republikas Kultūras ministriju par sadarbību kultūras jomā (08.07.1994.) (PDF)

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas un Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas sadarbības programma kultūrā 2019.-2022. gadam (18.10.2018.) (PDF) un kultūras pasākumu saraksts (angļu valodā). (PDF)

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas un Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas līgums par orķestri “Kremerata Baltica” (13.02.2012.) (PDF)

Indija
 • „Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Indijas Republikas Kultūras ministrija kultūras apmaiņas programma 2019. - 2021. gadam. 20.08.2019.” (PDF)

Gruzija

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Gruzijas Kultūras un pieminekļu aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību (25.05.2011.) Teksts latviešu valodā (PDF); Teksts angļu valodā (PDF)

Japāna

Krievija

 • „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību. (14.03.2002.)” (PDF)

 • „Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas sadarbības programma 2019.-2021.gadam. (02.07.2019.)” (PDF)

Ukraina

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ukrainas Kultūras un mākslas ministrijas vienošanās par sadarbību kultūras jomā (16.10.2002.) (PDF)

Ungārija
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ungārijas Cilvēkresursu ministrijas sadarbības programma kultūrā 2019. - 2021. gadam. (02.08.2019.) (PDF)