Latvijas Dizaina padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kura darbojas kā atvērta un iesaistoša platforma, un tās darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju, organizāciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un dizaina politikas īstenošanu Latvijā.

Latvijas Dizaina padomē pārstāvētās institūcijas: Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Dizaina centrs, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departaments, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Banku augstskola,  Mākslu izglītības kompetences centrs „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” , organizācijas un uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar dizainu, kā arī dizaineri, uzņēmēji, dizaina un inovāciju eksperti.

Latvijas Dizaina padome

 • Karine KalniņaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departamenta Radošo industriju inkubatora vadītāja”, Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja;
 • Dita Danosa - biedrības „Latvijas Dizaina centrs” valdes priekšsēdētāja, biedrības „Latvijas Modes palāta” valdes locekle;
  Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētājas vietniece;
 • Ingūna Elere - SIA „H2E” valdes priekšsēdētāja, komunikāciju un pakalpojuma dizaina eksperte;
  Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētājas vietniece;
 • Jānis Lielpēteris − Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktors;
  Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētājas vietnieks;
 • Evelīna Ozola -  biedrības „Latvijas Dizaina centrs” līdzdibinātāja, arhitekte un pilsētvides dizainere; Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienesta pilsētas galvenā dizainere”;
 • Edvards Francis Kuks - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts;
 • Gatis Ozols Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos”;
 • Angelīna Bekasova - Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vecākā eksperte;
 • Kaspars ŅesterovsValsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes attīstības nodaļas konsultants;
 • Dzintra Purviņa − Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos;
 • Ilze Kupča - Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas mākslas eksperte;
 • Matīss Zvaigzne - Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas vadītājs, docents;
 • Barbara Ābele - Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, dizaina trenere;
 • Alvis LīdaksMākslu izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” direktors;
 • Lilita Sparāne - Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas „Biznesa procesu vadība” direktore;
 • Inese Baranovska - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja;
 • Jānis Lielpēteris − Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktors;
 • Barbara Freiberga - biedrības „Latvijas Dizaineru savienība” valdes locekle, dizaina eksperte;
 • Ingūna Elere - SIA „H2E” valdes priekšsēdētāja, komunikāciju un pakalpojuma dizaina eksperte;
 • Līga Lētiņa - digitālā dizaina, UX (lietotāja pieredzes) un pakalpojumu dizaina eksperte;
 • Ieva Erele − Mēbeļu ražotāju asociācija Latvijā, izpilddirektore;
 • Žanete Eglīte“Latvian Art Directors Club” izpilddirektore, Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūras studente un pētniece;
 • Kārlis Kalniņš – Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas vadītājs;
 • Toms Mūrnieks – industriālais dizainers uzņēmumā “Bubblebee Industries”.