Latvijas Dizaina padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kura darbojas kā atvērta un iesaistoša platforma, un tās darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju, organizāciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un dizaina politikas īstenošanu Latvijā.

Latvijas Dizaina padomē pārstāvētās institūcijas: Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Dizaina centrs, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departaments, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Banku augstskola,  Mākslu izglītības kompetences centrs „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” , organizācijas un uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar dizainu, kā arī dizaineri, uzņēmēji, dizaina un inovāciju eksperti.

Latvijas Dizaina padome

 • Evija Taurene Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes attīstības nodaļas konsultante inovācijas jautājumos;
 • Edvards Francis Kuks - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs;
 • Beāte Hermansone - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecākā eksperte;
 • Armīns Skudra - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas biznesa procesu analītiķis;
 • Dzintra Purviņa - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos;
 • Karine Kalniņa Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubatora vadītāja;
 • Ilze Kupča - Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas mākslas izglītības eksperte;
 • Matīss Zvaigzne - Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas vadītājs, docents;
 • Barbara Ābele - Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, dizaina trenere;
 • Kārlis Kalniņš Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas vadītājs;
 • Alvis Līdaks - Mākslu izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” direktors;
 • Lilita Sparāne - Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas „Biznesa procesu vadība” direktore;
 • Inese Baranovska - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienības „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” vadītāja;
 • Jānis Lielpēteris - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, Politikas daļas direktors;
 • Barbara Freiberga - biedrības Latvijas Dizaineru savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece, interjera dizainere;
 • Ieva Kalēja - biedrības „Dizaina Eksporta Alianse” valdes locekle, zīmola Design Latvia” vadītāja;
 • Dita Danosa - biedrības „Latvijas Dizaina centrs” valdes priekšsēdētāja;
 • Ingūna Elere - sabiedrības ar ierobežotu atbildību H2E” valdes priekšsēdētāja;
 • Ieva Erele - asociācijas „LATVIJAS MĒBELES” izpilddirektore;
 • Žanete Eglīte - biedrības „Latvian Art Directors Club” izpilddirektore.