Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.

Padomes sastāvs:

 • Ināra Aploka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore
 • Ilona Dobelniece, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālās bibliotēkas direktore
 • Ilga Erba, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore
 • Baiba Ervalde, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Rīgas Mākslas skolas bibliotēkas vadītāja
 • Aija Jankava, Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāve, Olaines 1.vsk. bibliotēkas vadītāja
 • Sarmīte Krauze, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve, RTU Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece
 • Māra Kuļikauska, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore
 • Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors
 • Daiga Orbidāne, Salaspils novada bibliotēkas direktore
 • Vita Paulāne, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
 • Mārīte Saviča, Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore
 • Ruta Susēja, Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktore
 • Dzidra Šmita, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore
 • Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore
 • Daina Valeine, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkas vadītāja
 • Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
 • Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos

Kontaktinformācija, pasta adrese:
Latvijas Bibliotēku padome
K.Valdemāra iela 11-a
Rīga, LV-1364
Tālr.: +371 26563904
e-pasta adrese: Vanda.Berzina@km.gov.lv