Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.

Padomes sastāvs:

 • Dzidra Šmita – Padomes priekšsēdētāja, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore
 • Ligita Gjortlere – Padomes priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas vadītāja
 • Ināra Aploka – Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore
 • Lana Volante – Dobeles Centrālās bibliotēkas direktore
 • Ilona Dobelniece – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas direktore
 • Baiba Ervalde – Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolos bibliotēkas vadītāja
 • Armands Magone – Kultūras informācijas sistēmu centra direktors
 • Aija Mežiņa – Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja
 • Daina Pakalna – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja
 • Vita Paulāne – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, Ropažu novada Domes priekšsēdētāja
 • Daiga Rokpelne – Valmieras bibliotēkas direktore
 • Mārīte Saviča – Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore
 • Antra Sprudzāne – Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore
 • Jeļena Šapkova – Latgales Centrālās bibliotēkas direktore
 • Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

Kontaktinformācija, pasta adrese:
Latvijas Bibliotēku padome
K.Valdemāra iela 11-a
Rīga, LV-1364
Tālr.: +371 26563904
e-pasta adrese: Vanda.Berzina@km.gov.lv