2018

2017

Prezentācijas

 Medijpratība: nozīme mūsdienu informācijas vidē, jaunieši kā mediju lietotāji un situācija Latvijā - 28.09.2017;

 Ekspertu diskusija: Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā - 17.10.2017.

Vienlapis ''Kultūras ministrijas priekšlikumi projektam par kompetenču pieeju mācību saturā (Skola 2030)