KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – laikmetīgās mākslas eksporta un pieejamības nodrošināšana – veikšanu.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 12.maija plkst. 17.15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2021.gada 12.maijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.


Konkurss Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 7.jūnija plkst. 17:15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2021.gada 7.jūnijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

VKKF atbalsta programma "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija"

Atbalsts kultūras pasākumu rīkotājiem, kuri Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija spiesti atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus, kuriem bija jānoris Latvijas valsts teritorijā MK izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 9.11.2020.

Informācija par programmu, nolikums un pieteikuma veidlapa

Pieteikumu iesniegšana e-doc formātā, sūtot uz e-pastu kkf@kkf.lv, norādot subject ailē: Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija:

  • no 2021. gada 8. marta līdz 2021. gada 19. martam plkst. 12.00;
  • no 2021. gada 10. maija līdz 2021. gada 21. maijam plkst.12.00.
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv