KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un pieejamība sabiedrībai – veikšanu

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2022.gada 17.februāra plkst. 17.15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs – 2022.gada 17.februāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni +371 67330325 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Tiešsaistes rīks CulturEU

CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Tiešssaistes rīka CultureEU rokasgrāmata

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

No 2022. gada 3. janvāra līdz 31.janvārim ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem (mobility funding). Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1–10 dienas). Pretendentiem ir iespēja doties uz Lietuvu, Igauniju, Dāniju, Somiju, Fēru salām, Grenlandi, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju un Ālandu salām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Agrākais iespējamais brauciena datums ir astoņas nedēļas pēc pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 31.janvāris (plkst. 15.59). Šogad šinī modulī paredzēti vēl divi pieteikšanās termiņi – no 28. februāra līdz 28.martam un no 29.augusta līdz 26.septembrim.

No 2022.gada 11.janvāra līdz 11.februārim izsludināts pieteikšanās termiņš mākslinieku rezidenču centru atbalstam (funding for artist residencies). Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Granta ietvaros tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 11.februārim (plkst. 15:59). Šogad šī ir vienīgā pieteikšanās šinī programmas modulī.

No  24.janvāra līdz 24.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai (network funding). Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu kultūras jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, pilnveidot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Sadarbības tīklā jāiekļauj vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 24.februārim (plkst. 15:59). Ilgtermiņa sadarbības tīklu atbalsta saņemšanai šis ir vienīgais pietiekumu iesniegšanas termiņš, bet īstermiņa sadarbības tīklu izveidei pieteikumus varēs iesniegt arī no 20.augusta līdz 20.septembrim.

Pretendenti no Latvijas jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, rakstot e–pastu ieva@norden.lv vai zvanot uz tālruni +371 28682639.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem uz Somiju

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv