KM līdzdarbības līgumu konkursi

Citi finansējuma konkursi

CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Tiešssaistes rīka CultureEU rokasgrāmata

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse.

No 2022.gada 11.janvāra līdz 11.februārim izsludināts pieteikšanās termiņš mākslinieku rezidenču centru atbalstam (funding for artist residencies). Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Granta ietvaros tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 11.februārim (plkst. 15:59). Šogad šī ir vienīgā pieteikšanās šinī programmas modulī.

No  24.janvāra līdz 24.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai (network funding). Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu kultūras jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, pilnveidot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Sadarbības tīklā jāiekļauj vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 24.februārim (plkst. 15:59). Ilgtermiņa sadarbības tīklu atbalsta saņemšanai šis ir vienīgais pietiekumu iesniegšanas termiņš, bet īstermiņa sadarbības tīklu izveidei pieteikumus varēs iesniegt arī no 20.augusta līdz 20.septembrim.

Pretendenti no Latvijas jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, rakstot e–pastu ieva@norden.lv vai zvanot uz tālruni +371 28682639.

Vairāk informācijas

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv