KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 15.februāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2021.gada 15.februāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330216 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Izdevumu tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts

VKKF atbalsta programma "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija"

Atbalsts kultūras pasākumu rīkotājiem, kuri Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija spiesti atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus, kuriem bija jānoris Latvijas valsts teritorijā MK izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 9.11.2020.

Informācija par programmu, nolikums un pieteikuma veidlapa

Pieteikumu iesniegšana e-doc formātā, sūtot uz e-pastu kkf@kkf.lv, norādot subject ailē: Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija:

  • no 2021. gada 8. marta līdz 2021. gada 19. martam plkst. 12.00;
  • no 2021. gada 10. maija līdz 2021. gada 21. maijam plkst.12.00.
Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programma

Programma atbalsta Ziemeļvalstu sadarbības projektus visās mākslas un kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanā, prezentācijas un izplatīšanas posmos.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem, augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 8.martam.

Plašāka informācija par pieteikšanos
Kontaktpersona:
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomniece Ieva Hermansone, ieva@norden.lv, tel. 28682639.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Kultūra”  

Mobilitātes programma „Kultūra” ir atvērusi pieteikšanos 3 programmas moduļos.

  • Pieteikumi Radošajiem braucieniem - no 11.janvāra līdz 8.februārim
  • Pieteikumi mākslinieku rezidenču centru atbalstam - no 11.janvāra līdz 11.februārim
  • Pietekumi sadarbības tīklu veidošanas projektiem - no  25. janvāra līdz 26.februārim
Plašāka informācija par pieteikšanos
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv