KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 19.jūlija plkst. 17:15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2021.gada 19.jūlijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Atklātais konkurss “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai”

Kultūras ministrija 31. martā izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 915 412 eiro.

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro. Projekti jāīsteno sadarbībā ar partneriem no EEZ grantu donorvalstīm – Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.

Konkursam „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pieteikties varēs līdz 2021. gada 2. jūlijam.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu, konkursa nolikums un veidlapas atrodamas EEZ grantu programmas mājaslapā.

Papildu informācijai:
Justīne Jansone
Eiropas Savienības fondu departamenta 
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas 
vecākā eksperte
+371 67330290
Justine.Jansone@km.gov.lv

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem uz Somiju

Starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv