Mediju atbalsta fonda (MAF) logo

Kultūras ministrijas Mediju atbalsta fonda (MAF) mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

MAF atbalstu administrē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

INFORMĀCIJA PAR MAF KONKURSIEM:

Mediju darbinieki darba procesā.
Video kameras