Kopējais koncertu skaits gadā

Dati par 2019.gada periodu atjaunināti 2020.gada 3.martā.