Koncertorganizāciju darbības rādītāji

Dati par 2021.gada periodu atjaunināti 2022.gada 1.jūlijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Valsts kapitālsabiedrību gada pārskatos sniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.