Koncertorganizāciju darbības rādītāji

Dati par 2022. gada periodu atjaunināti 2023. gada 21. jūnijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Valsts kapitālsabiedrību gada pārskatos sniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.