Tālākizglītības iespējas

Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizē tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides pasākumus māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem, pašvaldību kultūras darba un kultūras centru vadītājiem. Vairāk informācijas ŠEIT.

Informācija par iespējām darboties dažādos tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvos apkopota Latvijas kultūras kartē.

LNKC piedāvātie pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem pieejama LNKC tīmekļvietnē