Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo 2007 - 2013

Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde 2007.–2013. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā administrēja darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” šādu aktivitāšu ieviešanu:

  • 3.4.3.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”;
  • 3.4.3.2. aktivitāte „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”;
  • 3.4.3.3. aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu

3.4.3. pasākuma mērķis – kultūrvides sakārtošana un kultūras mantojuma objektu atjaunošana, tai skaitā kultūras pieminekļu saglabāšana, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas, lai palielinātu kultūras mantojuma objektu sociālekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kā arī attīstītu teritoriju ekonomisko rosību un nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.

3.4.3. pasākuma ietvaros tika veiktas investīcijas ar kopējo piesaistīto, sākotnēji noteikto ERAF finansējumu 36 048 761 EUR apmērā nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanā, privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanā, kā arī jaunas kultūras infrastruktūras izveidē Latvijas reģionos un attīstības centros, nodrošinot 27 projektu īstenošanu visā Latvijas teritorijā. Izmantojot papildus pieejamo virssaistību finansējumu, kopējās piešķirtās investīcijas kultūrvides sakārtošanai sasniedza 53 123 223 EUR.

Atbalstu aktivitāšu ietvaros saņēma Rēzeknes, Cēsu, Liepājas pilsētas jaunu daudzfunkcionālo centru izveidei, Ventspils, Kuldīgas, Bauskas, Daugavpils un Rīgas pašvaldības nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanai un visām lielākajām Latvijas konfesijām piederošu nozīmīgu dievnamu – Rīgas Doma baznīcas, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas, Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas, Alūksnes, Āraišu, Tukuma, Lielvārdes, Katlakalna, Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luterisko baznīcu un Nikolaja klostera baznīcas atjaunošanai, kā arī citu privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu – Baltijas šokolādes muzeja, Koka arhitektūras centra „Kalnciema kvartāls”, Bīriņu un Blankenfeldes muižu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ēkas saglabāšanai un sociālekonomiskās izmantošanas palielināšanai.

Vairāk informācijas par īstenotajiem projektiem vadošās iestādes mājaslapā www.esfondi.lv