Bibliotēkas ir nacionālā un pasaules kultūras mantojuma glabātājas un pārvaldītājas. Bibliotēku krājumos ir grāmatas, laikraksti un citi iespieddarbi, audiovizuālie un digitālie dokumenti, kā arī elektroniskie informācijas resursi. Bibliotēkas ir visdemokrātiskākā vieta, kur ikvienam ir brīva pieeja  informācijai, zināšanām, civilizācijas un kultūras vērtībām.

Latvijas bibliotēku sistēmu veido valsts, pašvaldību un juridisko personu dibinātas bibliotēkas. Bibliotēkas ir pilsētās, pagastos, izglītības iestādēs, slimnīcās, muzejos, dažādās institūcijās un uzņēmumos.
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir  bibliotēku sistēmas attīstības centrs, Latvijas publicētā kultūras mantojuma glabātāja. LNB ir vispārpieejama universāla zinātniska bibliotēka, kas kalpo visas nācijas intelektuālajai attīstībai.

Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.

Savu ieguldījumu bibliotēku nozarei sniedz arī profesionālās nevalstiskās organizācijas – Latvijas Bibliotekāru biedrībaLatvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijaLatvijas Skolu bibliotekāru biedrība un Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība.

Kultūras ministrija izstrādā bibliotēku nozari reglamentējošo tiesību aktu projektus un valsts politiku bibliotēku jomā atbilstoši bibliotēku nozares attīstības stratēģijai un valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Kontaktpersonas Kultūras ministrijā

Vanda Bērziņa

Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente
Vanda.Berzina [at] km.gov.lv