2016.gada 28.maijā tika parakstīti līgumi starp donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu) un Eiropas Savienību (ES) par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021.gada periodā. Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm. Jaunajā periodā 15 ES dalībvalstīm – Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Slovēnijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Portugālei, Kiprai un Maltai – pieejamais finansējums ir 2,8 bilj. EUR.

Vairāk informācijas par EEZ finanšu instrumentu:

 https://www.eeagrants.lv

https://eeagrants.org/