EEA Grants logo

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm.

Latvija un Norvēģija 2017.gada decembrī parakstīja saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka VARAM apsaimniekotajā programmā „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programma) Kultūras ministrija pilda programmas partnera funkciju.

Programmas ietvaros plānots īstenot atklāto konkursu divās kārtās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai.  

Kopējais kultūras jomas atklātajā konkursā pieejamais programmas līdzfinansējums ir 3 192 354 euro, ko veido Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 procentu apmērā – 478 853 euro un EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 procentu apmērā – 2 713 501 euro.

Mērķa grupa - bērni un jaunieši no vispārējām un profesionālajām Latvijas izglītības iestādēm.

Programmas ieviešana uzsāksies 2020.gadā.

Visa aktuālā informācija par programmu un atklāto konkursu šeit: https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/par-programmu/

 

Papildus informācija:

Programmas  jomas komponentes:

  • Atbalsts profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai visos Latvijas reģionos kopradē ar donorvalstu partneriem.
  • Auditorijas attīstības un kultūras izpratnes un izpausmju kompetenču uzlabošana.

Lai nodrošinātu jauna mākslas un kultūras satura radīšanu kopradē ar donorvalstu partneriem ir atbalstāmas tādas aktivitātes kā jaunu kultūras produktu (izrādes, uzvedumi, koncerti, prozas un dzejas lasījumi, izstādes, meistarklases u.c.) radīšana. Mijiedarbība ar mērķa grupu var tikt organizēta dažādās formās un dažādos projekta posmos, ņemot vērā radošā procesa specifiku, piemēram, diskusijas, darbnīcas u.c. Programma aptvers visus žanrus, t. sk., skatuves mākslu, mūziku, kino, dizainu, arhitektūru. Izglītības iestāžu (skolu) iesaiste projekta īstenošanā ir mērķa grupas iesaistes veicinošs faktors.

 Lai veicinātu auditorijas attīstību ir atbalstāmas tādas aktivitātes kā diskusijas, semināri, mācības, t.sk. izglītības un kultūras jomas speciālistiem, pielietojot jaunas un inovatīvas metodes un tehnikas. Ir atbalstāmas kultūras jomas profesionāļu izglītošanas aktivitātes ar mērķi paplašināt mērķauditoriju.  

Programmas kultūras jomas projektos partnerība ar donorvalstu organizācijām būs obligāts nosacījums.


Visas programmas kopējais finansējums ir 11 764 706 eiro, no tiem EEZ finanšu instrumenta finansējums 85% jeb 10 000 000 eiro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 1 764 706 eiro.

Noderīgas saites:

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

www.varam.gov.lv/

Programmas donorvalstu partneri:

www.kulturradet.no/english

www.ks.no/om-ks/ks-in-english/


Informāciju par sūdzību iesniegšanu lasīt šeit:
www.eeagrants.lv/zino-par-parkapumiem/