Izglītība:

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās pakāpju sistēmā nodrošina profesionālu horeogrāfu un dejotāju, kā arī deju pedagogu sagatavošanu.

Augstākā izglītība:

Profesionālās ievirzes vidējā izglītība:

  • PIKC „Nacionālā mākslu vidusskola” struktūrvienība „Rīgas Horeogrāfijas skola” īsteno profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības apguvi klasiskajā dejā.
  • Savukārt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā kopš 2015.gada iespējams apgūt unikālu vidējās profesionālās izglītības programmu, kas sagatavo nākamos latviešu skatuviskās tautas dejas speciālistus – deju kolektīva repetitorus.

Profesionālās ievirzes izglītība:

Profesionālās ievirzes izglītību dejas jomā nodrošina divpadsmit pašvaldību profesionālās izglītības ievirzes mūzikas un mākslas skolas. To īstenošanu plāno un koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Latvijā ir akreditētas trīs privātās deju skolas - Agra Daņiļeviča deju skola, Edmunda Veizāna deju skola un deju skola „Vendija”.

Finansējums:

Valsts dibinātā kapitālsabiedrība VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, slēdzot ikgadējus finansēšanas līgumu ar Kultūras ministriju, tiek dotēta no valsts budžeta.

Kultūras ministrijas konkursa kārtībā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu dejas jomā ietvaros biedrībai „Latvijas Dejas informācijas centrs” tiek piešķirta ikgadēja dotācija uz noslēgtā līdzdarbības līguma pamata.

Valsts Kultūrkapitāla fonds konkursu un mērķprogrammu ietvaros sniedz valsts finansējumu dažādiem ar dejas jomu saistītiem projektiem – iestudējumiem, festivāliem, radošajiem braucieniem u.c. Iesniegtos projektus izvērtē Mūzikas un dejas mākslas vai Teātra mākslas ekspertu komisija.

Arī Latvijas pašvaldības rīko kultūras projektu un pasākumu konkursus, kuros dejas projektiem iespējams gūt finansējumu, piemēram, Rīgas domes konkursu ietvaros.

Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas „Kultūra” ietvaros iespējams gūt finansējumu nozīmīgiem starptautiskiem ar dejas jomu saistītiem projektiem.