Izdevumu skaits

Dati par 2020.gada periodu atjaunināti 2021.gada 1. jūlijā.

  • ​​​​​​​OSP dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.

Krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika"