KM pārziņā esošo kultūrizglītības iestāžu izglītojamo skaits

Dati par 2020.gada periodu atjaunināti 2021.gada 1.jūlijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.