KM pārziņā esošo kultūrizglītības iestāžu izglītojamo skaits

Dati par 2022. gada periodu atjaunināti 2023. gada 18. jūnijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)  publicēto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1. jūlijā.