KM pārziņā esošo kultūrizglītības iestāžu izglītojamo skaits

Dati par 2019..gada periodu atjaunināti 2020.gada 1.jūlijā.