Latvijā


ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā
Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs, 26.kabinets
Rīga, LV - 1050

Andrejs Lukins
tālr.: 67330289; 20246894

e-pasts: eiropapilsoniem@km.gov.lv  
mājas lapa: www.km.gov.lv/eiropapilsoniem 

Briselē

European Commission
EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EACEA - Unit C1 Europe For Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium

Detalizēti kontakti: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/contacts_en 

karte