Bibliotēku nozares stratēģiskie mērķi periodam līdz 2027.gadam iezīmē tās pamatvērtības, kas nodrošina nozares izturētspēju un ilgtspēju kā institucionālā un tiesiskā stiprība, sadarbība, izglītība un zināšanas, loma demokrātiskos procesos, kopienu stiprināšanā un noturībā, kā arī atbalsts sabiedrībai ar kvalitatīviem pakalpojumiem.

Latvijas Bibliotēku padomes atzinumi