Literatūras un grāmatniecības nozares virsmērķis ir nodrošināt Latvijas literatūras un grāmatniecības attīstībai labvēlīgu vidi, veicinot literāro jaunradi, atbalstu izdevējiem, grāmatu pieejamību un iedzīvotāju motivāciju lasīt. Apliecināt, ka latviešu valodas kultūrtelpas pastāvēšana un attīstība pozitīvi ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, izglītību un konkurētspēju.

*stratēģija izstrādāta laika posmā līdz 2015.gada vidum, pēc kuras nozare piedzīvoja būtiskas izmaiņas sakarā ar biedrības „Latvijas Literatūras centrs” aktīvas darbības pārtraukšanu un līdzšinējo funkciju pārdali nozares organizācijām konkursa kārtībā. Skat. sadaļu „Būtiskākās ar nozari saistītās organizācijas” .