2013. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Latvijas Dejas padome, kuras svarīgākais uzdevums ir sniegt priekšlikumus par profesionālās dejas nozari, lai efektīvāk risinātu ar to saistītus jautājumus, veicinot nozares attīstību un sekmējot kvalitatīvas kultūrvides veidošanu. LDP darbojas kā KM konsultatīva institūcija ar mērķi koordinēt sadarbību nozares attīstības stratēģiskajos jautājumos, nodrošināt informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, nevalstisko sektoru un nozares profesionāļiem.

Latvijas Dejas padomes sastāvs

 • Gunta Bāliņa – Latvijas Dejas padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore
 • Agnese Andersone – PIKC „Nacionālā mākslu vidusskola” struktūrvienības „Rīgas Horeogrāfijas skola” vadītāja
 • Inta Balode – biedrības „Latvijas Dejas informācijas centrs” valdes locekle
 • Lita Beiris – horeogrāfe, Latvijas Profesionālās baleta asociācijas prezidente
 • Agris Daņiļevičs – horeogrāfs, deju skolas „Dzirnas” mākslinieciskais vadītājs
 • Zita Errs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras vadītāja
 • Vito Feldmanis – Starptautiskās sporta dejas federācijas priekšsēdētājs
 • Elīna Gaitjukeviča – horeogrāfe, deju grupas "Ritms" mākslinieciskā vadītāja
 • Elīna Kalnakārkle – KM Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākā referente
 • Regīna Kaupuža – Latvijas Baleta un dejas ģildes valdes priekšsēdētāja
 • Aivars Leimanis – VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs
 • Ina Ločmele – biedrības „Horeogrāfu asociācija” valdes priekšsēdētāja
 • Zanda Mūrniece – Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente skatuviskās tautas dejas jautājumos
 • Jānis Purviņš – horeogrāfs, Tautas deju ansambļa "Līgo" mākslinieciskais vadītājs
 • Daiga Rutka – laikmetīgās dejas producente
 • Krišjānis Sants – horeogrāfs, dejotājs
 • Rita Spalva – horeogrāfe, dejas pedagoģe
 • Edmunds Veizāns – horeogrāfs, deju pedagogs
 • Olga Žitluhina – horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas „Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja un profesore, starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „Laiks dejot” mākslinieciskā direktore