2013. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Latvijas Dejas padome, kuras svarīgākais uzdevums ir sniegt priekšlikumus par profesionālās dejas nozari, lai efektīvāk risinātu ar to saistītus jautājumus, veicinot nozares attīstību un sekmējot kvalitatīvas kultūrvides veidošanu. LDP darbojas kā KM konsultatīva institūcija ar mērķi koordinēt sadarbību nozares attīstības stratēģiskajos jautājumos, nodrošināt informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, nevalstisko sektoru un nozares profesionāļiem.

Latvijas Dejas padomes sastāvs

 • Rūta Pūce - Valsts kultūrkapitāla fonda Skatuves mākslas nozares ekspertu komisijas locekle;
 • Aivars Leimanis - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālās opera un balets” baleta mākslinieciskais vadītājs;
 • Inta Balode - biedrības „Latvijas Dejas informācijas centrs” valdes locekle;
 • Vito Feldmanis - biedrības Latvijas Sporta deju federācija” prezidents;
 • Regīna Kaupuža - biedrības „Latvijas Baleta un Dejas ģilde” valdes priekšsēdētāja;
 • Agnese Andersone - Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā mākslu vidusskola” struktūrvienības Rīgas Horeogrāfijas skola” vadītāja;
 • Lita Beiris - horeogrāfe, biedrības „Latvijas Profesionālā baleta asociācija” prezidente;
 • Olga Žitluhina - horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas „Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja un profesore, starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „Laiks dejot” mākslinieciskā direktore;
 • Ina Ločmele - biedrības „Horeogrāfu asociācija” valdes priekšsēdētāja un producente;
 • Agate Bankava - horeogrāfe;
 • Edmunds Veizāns - horeogrāfs, biedrības „Latvijas mūsdienu un hip-hop profesionālās dejas asociācija” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Dejas nodaļas vadītājs, studiju programmas „Laikmetīgā deja” direktors;
 • Maija Tjurjapina - horeogrāfe;
 • Annika Andersone - biedrības „BENEFITLV” valdes priekšsēdētāja;
 • Jānis Ērglis - horeogrāfs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Tautas deju ansambļa „Teiksma” mākslinieciskais vadītājs;
 • Gunta Skuja - horeogrāfe, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Tautas deju ansambļa „Kalve” un deju kolektīva „Mārupieši” mākslinieciskā vadītāja, Siguldas, Saulkrastu, Ādažu, Ropažu novadu deju kolektīvu virsvadītāja;
 • Zanda Mūrniece - horeogrāfe, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Latvijas Nacionālā kultūras centra Latviešu skatuviskās dejas nozares padomes priekšsēdētāja, Tukuma novada un Jūrmalas valstspilsētas deju kolektīvu virsvadītāja;
 • Andra Rutkēviča - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente.