2021. gada 1. jūlijā stājies spēkā jaunais “Latviešu vēsturisko zemju likums”, kura mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai, kā arī garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Atbilstoši likumā noteiktajam KM ir sākusi darbu pie tā iedzīvināšanas: Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna sagatavošanas un koordinējošās institūcijas – Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes – izveides.

“Ikviens novads, ikviena liela vai maza kultūrtelpa dod savu artavu Latvijas kopējās daudzveidīgās identitātes veidošanā, tāpēc mūsu valodas un kultūras savdabība ir sargājama un arī attīstāma, lai arī nākotnē mēs būtu tikpat bagāti un stipri kā šodien. Tas, cik sekmīgi izdosies sasniegt likumā iecerēto, ir atkarīgs no ikkatra, kurš ikdienā kopj un glabā Latvijas valodas un kultūras bagātību,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis, uzsverot, ka neviens cits par mums labāk nezinās, kas paveicams, lai šī bagātība pastāvētu gan šodien, gan rīt, gan vēl pēc daudziem gadsimtiem.

Uzziņai:

Lai atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktajam valdībā apstiprinātu Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu, kas apkopos nākamajos gados īstenojamos pasākumus likuma mērķu sasniegšanai, KM ir uzsākusi darbu pie plāna izstrādes. Plānu iecerēts balstīt pamatā uz sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem, kurus izvērtēs un apkopos KM izveidota starpnozaru darba grupa.

Plāna projektu pirms virzīšanas izskatīšanai Ministru kabinetā apstiprinās, kā arī tā izpildi pārraudzīs Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome, kuru veido Ministru kabineta locekļi, Valsts prezidenta, Saeimas un pašvaldību deleģēti pārstāvji, kā arī vēsturisko zemju intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Padomes sastāvā darbojas:

 • padomes priekšsēdētāja, Latvijas Republikas kultūras ministre Agnese Logina,
 • priekšsēdētājas vietnieks, izglītības un zinātnes ministra ārštata padomnieks politikas plānošanas jautājumos Andrejs Panteļējevs,
 • Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka,
 • Valsts prezidenta kancelejas Heraldikas komisijas priekšēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos Ramona Umblija,
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Dambīte-Damberga,
 • Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis,
 • Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Dubkēvičs,
 • Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna,
 • Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits,
 • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre Ilze Indriksone,
 • Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska,
 • Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis,
 • Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka,
 • Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns,
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Rita Vectirāne,
 • Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis,
 • Vidzemes vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāve Inese Roze,
 • Latgales vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Dainis Mjartāns,
 • Kurzemes vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Māris Dadzis,
 • Zemgales vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Normunds Jērums,
 • Sēlijas vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāve Ieva Jātniece,
 • lībiešu kopienas pārstāvis Valts Ernštreits.