Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji

Dati par 2022. gada periodu atjaunināti 2023. gada 28. jūnijā.

  • Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1. jūlijā.