VNĪ: ēka Elizabetes ielā 2 stāv uz stipriem pamatiem, fasāde neapmierinošā stāvoklī
Kultūras ministrs aicina Latvijas arhitektu savienību uzņemties līderību un paust vienotu viedokli
Gada nogalē VNĪ rīcībā būs padziļinātās izpētes dati par ēku Elizabetes ielā 2 un tai piegulošo teritoriju