foto

Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi”

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periods

 Normatīvā akta projekts  Izstrādes statuss  Kontaktpersona


Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.322 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
īstenošanas noteikumi”

 19.11.2015.noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē

24.05.2016. apstiprināts Ministru kabineta sēdē

 

 Linda Krūmiņa
Linda.Krumina@km.gov.lv
tel.67330319

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā”” īstenošanas noteikumu projekts:

09.01.2020.noteikumu projekts nosūtīts starpministriju saskaņošanā;

13.02.2020. precizēts noteikumu projekts nosūtīts starpministriju saskaņošanā.

Linda Krūmiņa
Linda.Krumina@km.gov.lv
tel.67330319

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” vērtēšanas kritēriju projekts:

19.12.2019. nosūtīts izskatīšanai 2020.gada 30.janvāra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē;

30.01.2020. izskatīts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apakškomitejas sēdē;

19.02.2020. tiek virzīts tālākai apstiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā.
Linda Krūmiņa
Linda.Krumina@km.gov.lv
tel.67330319

 Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi”.

29.03.2016.
noteikumu projekts apstiprināts Ministru kabineta sēdē

 Kitija Sniedze
Kitija.Sniedze@km.gov.lv
tel.67330234

 

 Kritēriju kopas projekts  Izstrādes statuss  Kontaktpersona

 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” vērtēšanas kritēriju projekts

 02.12.2015.
nosūtīti atkārtotai saskaņošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā

 Linda Krūmiņa
Linda.Krumina@km.gov.lv
tel.67330319

 Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"

 02.12.2015.
nosūtīti atkārtotai saskaņošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā

 Kitija Sniedze
Kitija.Sniedze@km.gov.lv
tel.67330234

Saite uz Uzraudzības komitejas tīmekļa vietni, kurā publicēti apstiprinātie 5.5.1. un 5.6.1. SAM projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

 

 Sākotnējās ietekmes novērtējums  Izstrādes statuss  Kontaktpersona

 Integrēto investīciju kultūras un dabas mantojumā, kas plānotas specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros paplašinātā sākotnējā novērtējuma projekts.

 30.11.2015.
projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupai

 Linda Krūmiņa
Linda.Krumina@km.gov.lv
tel.67330319