Izglītība:

Pieminekļu aizsardzības nozarē strādā dažādu profesiju pārstāvji: pilsētplānotāji, arhitekti, būvinženieri, vēsturnieki, arheologi, mākslas vēsturnieki, mākslas priekšmetu eksperti, restauratori un restauratoru asistenti, u.c., kuri pārzina ne tikai pieminekļu aizsardzības principus, bet ir arī speciālisti par kādu no kultūras pieminekļu tipoloģiskajām grupām.

Finansējums:

Tāpat kā citu ēku arī kultūras pieminekļu uzturēšana un saglabāšana ir to īpašnieku pienākums. Kultūras pieminekļa statuss sniedz iespēju īpašniekam saņemt publisko finansējumu valsts, pašvaldību, u.c. programmās. Ēkām, kam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, tiek piemērots samazināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). NĪN administrē pašvaldības, kas var piemērot NĪN likmes samazinājumu objektiem, kas tiek uzturēti atbilstoši pieminekļu aizsardzības prasībām, vai piemērot maksimālo nodokļa likmi, objektiem, kas netiek uzturēti.

Finansējumu iespējams piesaistīt: