Katra ES dalībvalsts īsteno savu audiovizuālās nozares politiku. Vienlaikus ES ir noteikti galvenie principi un noteikumi, lai nodrošinātu godīgu konkurenci audiovizuālajā nozarē, brīvu pakalpojumu kustību, nepilngadīgu personu aizsardzību.

ES kompetence audiovizuālās politikas ietvaros ir balstīta uz iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas nostiprināti Līgumā par Eiropas Savienības darbību, īpaši – uz nodibinājumu brīvību un brīvu pakalpojumu kustību.

ES audiovizuālās un mediju politikas galvenie instrumenti ir:
1) nozari regulējošie dokumenti, no kuriem galvenais ir Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (2010/13/ES) ar mērķi radīt efektīvu vienotu Eiropas tirgu audiovizuāliem medijiem. Būtiski ir arī citi tiesību akti, piemēram, attiecībā uz bērnu un nepilngadīgu personu aizsardzību tiešsaistē vai Eiropas filmu mantojumu;
2) audiovizuālās un mediju nozares atbalsta mehānismi, piemēram, Radošā Eiropa MEDIA, kas papildina katras dalībvalsts atbalsta mehānismus;
3) citi pasākumi, kas veicina audiovizuālās un mediju nozares visaptverošu attīstību, piemēram, attiecībā uz digitālā satura izplatību tiešsaistē, mediju lietotprasmes vai mediju daudzveidības veicināšanu;
4) darbība ārpus ES – sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām, īpaši aizstāvot Eiropas kultūras intereses Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Informācija Eiropas Savienības oficiālajā tīmekļa vietnē – šeit.

Jautājumiem: espolitika@km.gov.lv