Kuldīgas pilsētas siluets no putna lidojuma
Papildināts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts
Apbalvojuma Izcilības balva kultūrā septītajā gadā uz titulu pretendē 13 pieteikumi