Izglītība:

Latvijas Universitāte
Bibliotēkzinātne un informācija/ Maģistra studiju programma
Informācijas pārvaldība / Bakalaura studiju programma

LKA Latvijas Kultūras koledža
Bibliotēku informācijas speciālists/1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācija līmenis

Pieaugušo profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde „Latvijas Nacionālā bibliotēka”
Bibliotēku zinības: Profesionālās tālākizglītības programma/ profesija „Bibliotekārs”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Finansējums:

Atkarībā no bibliotēku piederības finansējumu bibliotēkām piešķir  to dibinātājs - valsts, pašvaldības vai juridiskās personas.
Papildus finansējumu iespējams piesaistīt VKKF projektu konkursos u.c. projektos.