Logo ar nosaukumu Skolas soma

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

“Latvijas skolas soma” izveidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā. Programmu kopš 2022. gada 1. februāra administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Kultūras norišu iepazīšana sniedz iespēju:

 • sekmēt izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties;
 • rūpēties par skolēnu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību;
 • dažādot informācijas ieguves veidus (piem., alternatīva un papildinājums grāmatām utt.)
 • sadarboties ar vecākiem, parādot mūsdienīgu mācību procesu un sniedzot pieeju kultūras norisēm Latvijā;
 • paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību un sadarbību izglītības iestādes līmenī.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā, kā arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu kultūras nozarē, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju. 

Programmas norisei kopumā un izglītības iestādes līmenī jānodrošina šādi pamatprincipi:

 • visu skolēnu iesaiste, nodrošinot līdztiesīgumu kultūras norišu pieejamībā;
 • tradicionālo kultūras vērtību un laikmetīgās kultūras un mākslas norišu līdzsvars;
 • saikne ar tiešo mācību saturu un procesu, lai sekmētu nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu; 
 • kultūras un izglītības profesionāļu sadarbība.

Programmas saturs 

Programmas saturu veido daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi, un kas iekļautas programmas piedāvājumā.

Jaunu norišu veidošana notiek pēc mākslinieku un kultūras institūciju pašu iniciatīvas, izmantojot pašfinansējumu vai arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalstu. 

Programmas administrēšana un budžeta izmantošana

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti izglītības iestāžu dibinātājiem atbilstoši faktiskajam skolēnu, kuri klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, skaitam iepriekšējā mācību gada septembrī, reizinot to ar Ministru kabineta noteikumos norādīto koeficientu.

"Latvijas skolas soma" piešķirtais finansējums tiek izmantots:

 • kultūras un mākslas norišu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot pasākuma piekļuves (ieejas) maksu vai maksu par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu, transporta pakalpojumu izmaksas
 • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Programmas izveide, rezultāti un ilgtermiņa ietekme

Ideja par programmu, kas nodrošina kultūras pieejamību visiem skolēniem, radās jau pirms Latvijas valsts simtgades un bija iekļauta kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam “Radošā Latvija” un “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam”. Iespēju ideju pārvērst realitātē nodrošināja simtgades programmas ietvaros piešķirtais finansējums. 

Balstoties uz esošās situācijas izpēti, citu valstu pieredzi un kultūras un izglītības nozaru pārstāvju viedokļiem, pirmo reizi tika veidots šādas kultūrizglītības programmas Latvijas modelis. 

Kultūras pakalpojumu sniedzēju aptauja 2021. gada pavasarī liecina:

74% – programma “Latvijas skolas soma” veicinājusi jaunu un inovatīvu norišu radīšanu bērniem un jauniešiem;
63% – palielinājusies pieejamā mērķauditorija;
56% – palielinājies kultūras norišu pieprasījums un skolēnu zināšanas un izpratne par kultūras norišu daudzveidību.

2019. gadā skolēni no visas Latvijas pieredzēja apmēram 14 000 norises, kas notika skolās un kultūras iestādēs. 2021. gada pirmajā pusgadā, kad Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ bija iespējamas tikai attālinātas mācības, skolēni digitāli piedalījās ne mazāk kā 6 000 kultūras norisēs. Tas izaicinājumu pilnajā laikā palīdzēja ne vien skolēniem un skolotājiem, bet arī skolēnu ģimenēm.

Plašāka informācija www.latvijasskolassoma.lv.