Latvijas prezidentūra Eiropas padomē - logo

2023. gada 17. maijā Latvija uzņemsies Eiropas Padomes Ministru komitejas prezidentūru. Sešu mēnešu ilgās prezidentūras laikā Latvijas ārlietu ministrs vadīs Eiropas Padomes lēmējinstitūcijas darbu.

Eiropas Padome ir nozīmīga organizācija cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai un stiprināšanai Eiropā, un tai ir bijusi nozīmīga loma Latvijas demokratizācijas procesā.

Latvijas prezidentūras laikā kopumā tiek plānoti 17 pasākumi, kas ir pakārtoti prezidentūras prioritātēm. No tiem 4 Kultūras ministrijas atbildības jomās:

Datums

Norises vieta

Pasākums

Atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija

29.-31.05.2023.

Rīga

Konference “Mūsdienu arhitektūras vieta kultūras mantojuma saglabāšanā”

Kultūras ministrija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

15.-16.06.2023.

Rīga

Konference “Nikosijas konvencija: krimināltiesiskā atbilde uz nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām”

Tieslietu ministrija, Kultūras ministrija

05.-06.10.2023.

Rīga

Konference “Spalva ir stiprāka par zobenu? Kā risināt šodienas izaicinājumus vārda brīvībai un žurnālistu drošībai.”

Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija, Tiesībsarga birojs

21.10.2023.

Rīga

Ekspertu paneļdiskusijas “Stāsti, kas šķērso robežas: Eiropas seriālu kopražošanas noteikumu veidošana” (Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) laikā)

Kultūras ministrija, Nacionālais kino centrs,

Rīgas Starptautiskais kinofestivāls Riga IFF