Izcilības balva kultūrā tika iedibināta 2014. gadā pēc kultūras ministres Daces Melbārdes aicinājuma, Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvas un ar Nacionālās kultūras padomes atbalstu, lai ik gadus izvērtētu un godinātu nozīmīgus starptautiska mēroga panākumus kultūrā.


Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.

Ik gadu var tikt piešķirtas ne vairāk kā trīs Izcilības balvas kultūrā, katra 7 000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Balva tiek piešķirta par vienu starptautisku sasniegumu kultūrā vai sasniegumu kopumu pēdējo divu gadu periodā.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuru individuālais vai kolektīvais starptautiska mēroga veikums vai sasniegums kādā no kultūras jomām (literatūra un grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, deja, kultūras mantojums, kā arī starpnozare – vairāku kultūras apakšnozaru vai kultūras un citas nozares mijiedarbe) atbilst šādiem kritērijiem:

  • iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos u.c. profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā;
  • Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesizrādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā;
  • starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras telpu sadarbību un mijiedarbību.

Nacionālā kultūras padome izvērtē pretendentu pieteikumus slēgtās sēdēs, kurās tiek pieaicināts Ārlietu ministrijas pārstāvis, un drīkst pieaicināt arī ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
Nacionālā kultūras padome vienošanās ceļā izvirza ne vairāk kā trīs priekšlikumus par Izcilības balvas kultūrā kandidātiem. Atšķirīgu viedokļu gadījumā priekšlikumus pieņem atklāta balsojuma veidā.
Priekšlikumus iesniedz kultūras ministram apstiprināšanai.

Balvas ieguvējus apbalvo Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā, kuru organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar tās pārziņā esošajām kultūras institūcijām.

Pirmā Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonija notika 2014. gada 22. decembrī.